برنامه جلسات سخنراني كه تا كنون نهايي شده است، به شرح زير اعلام مي‌شود:

جهت مشاهده موضوع های جلسه بر روی شرح جلسه و برای خرید بلیط بر روی آنلاین در جدول زیر کلیک فرمایید.

روز
تاریخ
ساعت
سخنرانان و شماره دوره
شرح سخنرانی
خرید بلیت
پنجشنبه1396/10/28 15-17محمدرضا خرازی(3) – سعيد مقصودي (4) – حمیدرضا حقیقت‌خواه (9)شرح جلسهآنلاین