0

برنامه جلسات سخنراني كه تا كنون نهايي شده است، به شرح زير اعلام مي‌شود:

جهت مشاهده موضوع های جلسه بر روی شرح جلسه و برای خرید بلیط بر روی آنلاین در جدول زیر کلیک فرمایید.

روز
تاریخ
ساعت
سخنرانان و شماره دوره
شرح سخنرانی
خرید بلیت
پنجشنبه 1396/08/11 15-17سید امید فاطمی(6) – جمشید کرمانچی (9)شرح جلسه آنلاین