نقش روش‌هاي مهندسي در پژوهش‌هاي سلامت

moradiهرسال در دوم آوريل، بناهاي مهم دنيا به رنگ آبي در مي‌آيند تا توجه عالميان را به يک اختلال رشدي به‌نام در خودماندگي يا اتيسم، جلب نمايند. اتيسم نوعي اختلال رشدي است كه در قالب طيف وسيعي از اتيسم سطح بالا تا اتيسم سطح پايين، خود را نشان مي‌دهد. روش‌هاي مهندسي و روش‌هاي نوين تحليل داده مي‌تواند به ما در برخورد با اين اختلال كمك كند.

کودکان مبتلا به اين اختلال، در برقراري ارتباط اجتماعي مشکل دارند ويا داراي رفتار کليشه‌اي و تکراري هستند. عدم ارتباط اجتماعي باعث مي‌شود اين افراد، يادگيري متداول کودکان عادي را نداشته باشند و طبيعتاً مسير طبيعي و متداول رشد را طي نکنند. متأسفانه رشد اين اختلال در دو دهه اخير بسيار سريع بوده و از تعداد 1 در هر 150 کودک در سال 2000، به تعداد 1 در 68 نفر در سال 2012 افزايش يافته است. لذا با توجه به گسترش سريع اين اختلال و شيوع آن در سطح وسيعي از کودکان و مشکلات توانبخشي، تحقيقات وسيعي در سطح جهاني براي تشخيص و توانبخشي اين اختلال در جريان است. در عين اين‌که هنوز دليل اصلي اين اختلال کشف نشده است، ليکن تشخيص زودهنگام اين بيماري مي‌تواند به فرآيند توانبخشي آن کمک نموده تا اين افراد بتوانند در جامعه جذب شوند.

در اين سخنراني، نگاهي به اين اختلال، لزوم آشنايي با آن، و راهکارهايي از منظر مهندسي براي تشخيص و توانبخشي آن ارائه مي‌شود. به بيان ديگر، نقش مهندسي در سلامت، روش‌هاي نوين تحليل داده، برخورد با کلان داده، مدل‌سازي رفتارهاي انسان، و نقش هوش مصنوعي در قالب تشخيص و توانبخشي اتيسم مطرح مي‌گردد.