آیا زمان اذان صبح درست اعلام می شود؟

دکتر محمد سمیعی

نمي‌دانم تا كنون شما چنين تجربه‌اي داشته‌ايد يا خير؛ ولي واقعاً خيلي دشوار است كه انسان مطمئن باشد كه فقط خودش درست فكر مي‌كند و ميليون‌ها نفر ديگر همه در اشتباه هستند. براي من، داستان تغيير اذان صبح چنين تجربه‌اي بود.

اين داستان از جايي شروع شد كه تصميم گرفتم نرم‌افزاري طراحي كنم كه به‌هنگام اذان، برنامه‌هاي ديگر كامپيوتر را قطع كند و خود كامپيوتر اذان بگويد. آن نرم‌افزار بعدها با نام «ابوثمامه» در بازار عرضه شد. براي انجام اين طرح بايد ابتدا اوقات شرعي را محاسبه مي‌كردم. اين كار دو پيش‌نياز داشت: يكي آشنايي با رياضيات كه در مورد من فقط در حد ديپلم رياضي بود و ديگري آشنايي با مباني فقهي اوقات شرعي كه با توجه به تحصيلاتي كه در حوزه عمليه قم داشتم در اين زمينه با مشكل زيادي روبرو نبودم.

پس از انجام رصدهاي زياد در سال‌هاي 72 و 73 و نيز تلاش براي محاسبه اوقات شرعي، متوجه شدم كه زماني كه براي اذان صبح در تقويم رسمي كشور اعلام مي‌شود و بسياري از مؤمنان، نماز صبح خود را در آن وقت اقامه مي‌كنند، حدود 20 دقيقه زودتر از وقت شرعي است. اذان مغرب نيز حدود 5 دقيقه ديرتر از وقت شرعي، اعلام مي‌شد. در آن هنگام بود كه با انجام يك سلسله فعاليت‌ها از جمله ارسال 80 نامه به مقامات كشوري و روحانيان بلندپايه توانستم آنان را نسبت به اصلاح محاسبه اوقات شرعي متقاعد كنم. البته چنان‌كه توضيح خواهم داد، از نظر اينجانب هنوز وقت اعلام شده براي اذان صبح زودتر از وقت شرعي است، ولي به‌هر حال، زماني كه فعلاً اعلام مي‌شود، تا حد زيادي نسبت به گذشته تصحيح شده است.