برای کودکان ايراني از طبقات و گروه‌هاي مختلف، چه آماده کرده‌ایم؟

حسین فرزین نیا

هر انسانی که نگرانی نسل بعد را داشته باشد، چه مادر، چه پدر، چه معلم، این دورنما را در ذهن می پروراند که چگونه می‌توانیم به کودکان‌مان کمک کنیم و آنان را بهتر پرورش دهیم.

اين سخنراني حكايت داستان تحقق يكي از همين دورنماهاست كه در قالب تعریف خاطرات سخنران از شکل‌گیری مجموعه‌ی فرهنگی آموزشی «موسسه خیریه نور مبین» بيان مي‌شود. گوينده كه خود مؤسس آن مجموعه و داراي سال‌ها تجربة معلمي در مدارس جهان‌آرا، صالحین و نیکان در مقاطع مختلف بوده است، ناگهان كودكان ساكن شمال شهر تهران را ترک می‌کند و به سراغ دانش‌آموزانی در یک بخش روستایی در استان سمنان می‌رود. اين دانش‌آموزان جديد بچه‌هایی بودند که شاید کمترین مشابهتي با دانش‌آموزان تهرانی داشتند. ولي دانش‌آموزان آن روستا، فارغ از قضاوت و تعریف خوب و بد برای هر گروه،  نماينده واقعي بخش مهمي از دانش‌آموزان ايراني هستند. از اين‌رو، مقايسة اين دو گروه از دانش‌آموزان و نظام آموزشي و پرورشي كه هر گروه مي‌طلبند، تجربيات ارزشمند و مهمي را براي گوينده به ارمغان آورد.

اين سخنراني بیان چگونگي شكل‌گيري اين تجربه  زیسته، شامل مقدمات، اتفاقات، دغدغه‌ها، دورنماها، اهداف بلند مدت و فعالیت‌های محقّق شده، در قالب یک گفتار و درد و دل خودمانی است.