توسعه و تجاری‌سازی دانش فنی در صنعت پالایش و پتروشیمی

سعيد مقصودي

هر چند با تصویب و اجراي قانون «استفاده از حداکثر توان داخلی» در کشور سهم شرکتهای ایرانی در اجراي پروژه‌های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی رشد چشمگیری داشته و توان مهندسی، ساخت تجهیزات و پیمانکاری کشور تا سطح بسیار خوبی ارتقا یافته است، اما همچنان توسعه و پیشرفت کشور در این بخش به دلیل ضعف در دانش فنی پایه و فناوری‌های مورد نیاز که تحت لیسانس شرکتهای خارجی ارائه می‌شود، با چالشهای جدی مواجه است.

در این سخنرانی چند نمونه از فناوری‌هایی که در بخش تحقیق و توسعه (R&D) «شرکت دانش بنیان ناموران پژوهش و توسعه» از مراحل آزمایشگاهی تا پایلوت و طراحی صنعتی كار شده‌، معرفی گردیده و چالشهای مختلف موجود بر سر راه توسعه فناوري در کشور توضیح داده خواهد شد.

تولید هگزان با گرید پلیمری، تولید ماده افزودنی DRA، تولید امگا-۳ و همکاری در توسعه دانش فنی تولید متانول از جمله فرایندهایی است که در سطوح مختلف و با شیوه‌های گوناگون، گره فناوری آنها گشوده و قابل عرضه در مقیاس صنعتی شده است.