دکتر حسین فرزین نیا

آقای حسین فرزین نیا

حسین فرزین نیا دانش آموخته دوره 9 نیکان، در سال 1367 تحصیلات  کارشناسی خود را در رشته‌ی مهندسی معدن در دانشگاه تهران آغاز كرد. او از سال 1370 معلمی را در مدارس تهران از قبیل جهان‌آرا، صالحین و نیکان به‌عنوان حرفه خويش برگزيد و پس از 8 سال معلمی در مقاطع مختلف در تهران، در سال 1378 به بسطام (استان سمنان) مهاجرت کرد. وي در بسطام از سال 1379 با هدف  تحقق تجربه‌اي کوچک و جدید در آموزش و پرورش کشورمان مدرسه مبین را تاسیس کرد. این تجربه نو هر سال رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و رشد کرد و تبدیل به موسسه خیریه نور مبین شد. این موسسه هم اکنون با 118 پرسنل در دو شاخه اداره مدارس پسرانه مبین و دخترانه متین، و نگهداری تعدادی از کودکان بی‌سرپرست استان سمنان فعالیت دارد.