حمید مقصودی

حمید مقصودی

حميد مقصودي دانش آموخته دوره 16 نيكان است كه دروس حوزوي را در شهر مقدس قم تا انتهاي پايه دهم گذرانده و هم اكنون دانشجوی دکترای مطالعات اسلامی در دانشگاه اگزیتر انگلستان است. عنوان پايان نامه وي «نقش معرفت‌شناسانه‌ی عقل در نگاه میرزا مهدی اصفهانی» است. او به طور همزمان دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌ی «آموزش و تدریس در مراکز عالی(LTHE) » درهمان دانشگاه است. مقصودي در دانشگاه علوم حديث و نيز در دانشگاه اگزيتر سوابق تدريس داشته و عضو درمانگر کلینیک خانواده بهسا به عنوان مشاور مذهبی و گفتگوی معنوی است و در حال حاضر به عنوان مدیر منابع انسانی هولدینگ کربن (جی اس ام) فعالیت میکند.