حمید واسطی

حمید واسطی

حميد واسطي دانش‌آموخته دوره هفتم نیکان، انصرافي رشته عمران دانشگاه فردوسي در سال 65 و ورودي به حوزه علميه مشهد مقدس در همان سال است. واسطي از سال 75 استاد دروس حوزوي در مدارس علميه مشهد مقدس بوده و از سال 80 به عنوان پژوهشگر حوزوي داراي آثار تحقيقاتي تاليفي است. او از سال 85 تا 95 ضمن تأسيس موسسه مطالعات راهبردي علوم و معارف اسلام در مشهد مقدس، معاونت پژوهش آن موسسه را بر عهده داشته و نيز مرکز آموزش تخصصی فلسفه کلام نور حکمت رضوی را نيز بنيان‌گذاري كرده است. وي هم اكنون مدیر گروه فلسفه علوم انسانی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد مقدس و هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ــ گروه منطق فهم دین، با پروژه «روش‌شناسی استنباط فرآیندها از گزاره‌های دین، برای طراحی نظام‌های کلان» است.