دکتر محمد سمیعی

دكتر محمد سميعي

دكتر محمد سميعي دانش‌آموخته دوره سوم، تحصيلات خود را از اول ابتدايي تا ديپلم در نيكان انجام داد. از آن پس براي تحصيلات حوزوي عازم شهر قم شد و پس از اتمام دورة سطح، به‌مدت ده سال به دروس خارج فقه و اصول اشتغال داشت. در همين دوره اقامت در قم بود كه وي در مورد به‌كارگرفتن توانايي‌هاي نوين رايانه‌اي در تحقيقات اسلامي و از جمله نجوم اسلامي، دستاوردهايي داشت. سميعي هم‌زمان با تحصيلات حوزوي، كارشناسي و كارشناسي ارشد خود را به ترتيب در دانشگاه‌هاي تهران و تربيت مدرس گذراند و سپس مدرك دكتري خود را در رشته علوم سياسي از دانشگاه وستمينستر لندن دريافت كرد. وي هم‌اكنون با رتبة دانشياري، مدير گروه مطالعات ايران در دانشگاه تهران است.