برنامه جلسات سخنراني گذشته، به شرح زير اعلام مي‌شود:

در صورت تمایل با کلیک بر روی شرح جلسه می‌توانید عکس و فیلم‌های مربوطه را مشاهده نمایید.

روز
تاریخ
ساعت
سخنرانان و شماره دوره
شرح سخنرانی
پنجشنبه 1396/02/14 16-18 عليرضا مؤذن (2) – محمدحسين نكوفر (3)شرح جلسه
پنجشنبه 1396/03/11 18-20 هادي مرادي (5) – سعيدرضا مهرپور (17)شرح جلسه
پنجشنبه1396/04/15 16-18 محمد طالب‌پور (3) – محمدرضا پاكروان (7)شرح جلسه
پنجشنبه1396/05/19 16-18محمد سمیعی (3) – حسین فرزین نیا(9)شرح جلسه
پنجشنبه1396/06/23 16-18حمید مقصودی (16) – امید هاشمی (17)شرح جلسه
پنجشنبه1396/07/13 15-17حمید واسطی (7) – ميثم توكلي (17)شرح جلسه
پنجشنبه 1396/09/09 15-17سید امید فاطمی(6) – جمشید کرمانچی (9)شرح جلسه
پنجشنبه1396/10/28 15-17محمدرضا خرازی(3) – سعيد مقصودي (4) – حمیدرضا حقیقت‌خواه (9)شرح جلسه