سعيدرضا مهرپور

سعيدرضا مهرپور

دكتر سعيدرضا مهرپور دانش‌آموخته دوره 17 نيکان، رشته پزشکي را در دانشگاه شهيد بهشتي به اتمام رساند. در سال 84 دستيار تخصصي ارتوپدي دانشگاه تهران در بيمارستان شريعتي شد و در سال 88 به‌عنوان نفر اول بورد ارتوپدي کشور، فعاليت خود را در سمت هيأت علمي دانشگاه تهران شروع کرد. او سپس مدرک فلوشيپ جراحي ستون فقرات را دريافت نمود. فعاليت‌هاي آموزشي او در دانشگاه تهران باعث شد جايزه حکيم جرجاني در سال 90 و عنوان استاد جوان برتر دانشگاه در سال 92 به وي تعلق گيرد. او هم اکنون در سمت مسؤول دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي دانشگاه تهران با رتبة دانشياري مشغول به‌كار است.