سعيد مقصودي

سعيد مقصودي

دکتر سعيد مقصودي دانش آموخته دوره 4 نیکان، دکتری مهندسی شیمی را از دانشگاه صنعتی شریف/کوبه ژاپن دريافت كرد و فعاليت حرفه اي و پژوهشی خود را از سال 1369 در پژوهشگاه صنعت نفت آغاز نمود و اين فعاليت تا سال 1375 ادامه يافت. وي از سال 1373 تا  1387 با مهندسین مشاور ناموران به عنوان مهندس ارشد فرایند و مدیر پروژه های EPC در صنعت نفت و پتروشیمی همكاري داشت.

دكتر مقصودي از سال 1378  تا  1387 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت  بود. او از سال 1387 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ناموران پژوهش و توسعه – شرکت دانش بنیان و مشاور در صنعت نفت گاز و پتروشیمی ـ بوده است. وي همچنين افتخار تدریس و همکاری را با دبیرستان علوی در موضوعات مختلف آموزشی و تربیتی در كارنامه خويش دارد.