عليرضا مؤذن

عليرضا مؤذن

دكتر عليرضا مؤذن، دانش‌آموخته دوره 2 نيكان، هم‌اكنون به پژوهش، تأليف و تدريس در حوزه‌هاي مختلف ديني، تربيتي، علوم ارتباطات و رسانه اشتغال دارد. وي عضو هيأت مؤلفان کتاب تفکر و سواد رسانه‌اي پايه دهم وزارت آموزش و پرورش است. او در كارنامة خويش، طراحي و توليد نرم‌افزارهاي تحقيقاتي کتابداري علمي مختلف (کاوش) را نيز به ثبت رسانده که به صورت گسترده در سطح کشور مورد بهره‌برداري مراکز علمي است.