محمدرضا خرازي

محمدرضا خرازی

دکتر محمدرضا خرازی دانش آموخته دوره 3، دکتری مهندسی عمران را در سال 1378 از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا دریافت کرد. وي حدود 2 دهه تجربه آموزش، پژوهش، طراحی و مدیریت مهندسی در آمریکا، اروپا، و کشورهای منطقه دارد. از سال 1393 ضمن بازگشت به کشور، هدف نامبرده همکاری در پیشبرد مؤثرتر ساز و کارهای ساخت و ساز پایدار در ايران است. در این راستا ضمن همکاری با دفتر توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر و دانشکده عمران دانشگاه تهران در امور پژوهشی و علمی، به همراه جمعی از اهالی صنعت و دانشگاه اقدام به تأسیس شرکت «طراحان پایازیست سپید» کرده است.