هادی مرادی

هادي مرادي

دكتر هادي مرادي دانش‌آموختة دورة 5 نيکان، كارشناسي خود را در رشته الکترونيک از دانشگاه تهران، و كارشناسي ارشد و دکتري را در رشته رباتيک و هوش مصنوعي از دانشگاه کاليفرنياي جنوبي گرفت. وي سابقه شش سال کار در دانشگاه کاليفرنياي جنوبي و دو سال در مرکز تحقيقات سيستم‌هاي هوشمند دانشگاه SKKU در کره جنوبي دارد. او از سال 1386 در دانشکده مهندسي برق و کامپيوتر مشغول به کار شده و در زمينه طراحي و ساخت ربات‌ها، بازي‌هاي آموزشي هوشمند و سيستم‌هاي هوشمند براي کمک به غربالگري و توانبخشي اتيسم به تحقيق پرداخت.